Hệ thống dàn gom khí áp lực cao 4 chai – Bundle 4 cylinders

Môi chất/uising gas: CO2

Cấu tạo/ Component:

Khung chứa, dàn gom, chai khí,áp kế, van điều áp

Số lượng chai/ cylinder quantity: 4

Contact Me on Zalo