Văn phòng Công ty TNHH Novigas

CÔNG TY TNHH NOVIGAS

ĐDPL: Nguyễn Quyết Thắng

Địa chỉ: Số 15 Khối Phố Nguyên Khê, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh , Hà Nội.

Điện thoại: 0888693336 / 0919198888

Email: admin@novigas.vn

Mã số thuế: 0107722417

TKGD: 0961000012415 Ngân hàng TM CP Ngoại thương VN – CN Đông Anh – Hà Nội

Ngày cấp phép: 13/02/2017