Novishop là gian hàng trực tuyến thuộc sở hữu của Công ty TNHH Novigas. Novigas là công ty chuyên sản xuất và thương mại các sản phẩm khí công nghiệp, khí đặc biệt, lắp đặt hệ thống dẫn khí và vật tư ngành khí.